Kế hoạch phục hồi từ tăng trưởng âm của TPHCM

17/01/2022 9:28 AM

(Chinhphu.vn) - Đại dịch COVID-19 tàn phá khiến kinh tế TPHCM năm 2021 tăng trưởng âm 6,78%. Năm 2022, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% trong bối cảnh phải tiếp tục kiểm soát dịch bệnh.

Kế hoạch phục hồi từ tăng trưởng âm của TPHCM - Ảnh 1.

Kế hoạch phục hồi từ tăng trưởng âm của TPHCM - Ảnh 2.

Kế hoạch phục hồi từ tăng trưởng âm của TPHCM - Ảnh 3.

Kế hoạch phục hồi từ tăng trưởng âm của TPHCM - Ảnh 4.

 Linh San

Top