Kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ do các ngân hàng ủy quyền

09/05/2024 1:52 PM

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM đề nghị các ngân hàng thương mại (NHTM) kiểm tra đại lý đổi ngoại tệ ngân hàng ủy quyền và phải báo cáo kết quả về cơ quan này chậm nhất vào ngày 15/6/2024.

Kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ do các ngân hàng ủy quyền- Ảnh 1.

Các NHTM kiểm tra đại lý đổi ngoại tệ do ngân hàng ủy quyền và phải báo cáo kết quả về NHNN chi nhánh TPHCM chậm nhất vào ngày 15/6/2024

Ngày 8/5, NHNN chi nhánh TPHCM đã có công văn đề nghị các NHTM chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên địa bàn TPHCM tổ chức kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ do các NHTM ủy quyền.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM, cho biết văn bản nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo đảm kỷ cương kỷ luật trong hoạt động ngoại hối; mua bán ngoại tệ đúng quy định của pháp luật và sử dụng ngoại tệ đúng mục đích.

Theo đó, NHNN chi nhánh TPHCM đề nghị các NHTM phải kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ ủy quyền bao gồm: Tình hình chấp hành quy định pháp luật, thực hiện hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ và những tồn tại hạn chế, sai phạm và kết quả xử lý.

Các NHTM được NHNN đề nghị kiểm tra các đại lý đổi ngoại tệ do ngân hàng ủy quyền nhằm đảm bảo mua, bán ngoại tệ đúng quy định và sử dụng ngoại tệ đúng mục đích góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ phát triển.

Đồng thời, các NHTM ủy quyền đại lý đổi ngoại tệ phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật trong việc ủy quyền đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế để đảm bảo các đại lý thực hiện đúng quy định pháp luật, đúng hợp đồng và góp phần quan trọng trong việc ổn định tỷ giá ngoại tệ, thị trường ngoại hối và phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Lê

Top