Lan tỏa, dẫn dắt phát triển các KCX - KCN trên cả nước

28/10/2022 7:01 PM

(Chinhphu.vn) - Trong 30 năm qua, khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM là mô hình kinh tế đột phá thúc đẩy sự hình thành hệ thống các khu công nghiệp trên cả nước, cũng là tiền đề để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng và Nhà nước.

Băng Tâm
Top