Lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC

09/08/2022 8:20 AM

(Chinhphu.vn) - Chiều 8/8, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC (9/8) - Ảnh 1.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kiểm tra công tác cải cách hành chính

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022 với 47 nhiệm vụ cụ thể và triển khai đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện theo thời gian quy định; đến nay đã hoàn thành 10 nhiệm vụ, còn 37 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Sở cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch về kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022; triển khai xác định, cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của Thành phố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Đối với cải cách TTHC, Sở KH&ĐT đã công khai 128 thủ tục tại ki ốt điện tử tại Bộ phận Một cửa và trang thông tin điện tử của Sở liên kết với Cổng thông tin doanh nghiệp https://doanhnghiep.hochiminhcity.gov.vn/ThuTucHanhChinh.

Tổng số TTHC đã xây dựng quy trình nội bộ và đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt là 109 TTHC. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về rà soát, đánh giá TTHC, Sở KH&ĐT đã thực hiện rà soát, kiến nghị điều chỉnh về thời gian giải quyết TTHC đối với 10 TTHC và đề xuất kết hợp 2 TTHC.

"4 tại chỗ": Giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Sở KH&ĐT đã thực hiện 4 tại chỗ tại Bộ phận một cửa đối với lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng TTHC cụ thể.

Việc thực hiện "4 tại chỗ" góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả TTHC.

Về giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở KH&ĐT tiếp nhận 122.700 hồ sơ TTHC, trong đó có 122.563 hồ sơ đã giải quyết đúng hạn, 133 hồ sơ đang giải quyết trong hạn và 4 hồ sơ giải quyết trễ han. Số lượng TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 2 TTHC, mức độ 4 là 51 TTHC.

Sở thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về TTHC.

Sở KH&ĐT cũng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị; triển khai và liên thông kết nối hệ thống tài liệu điện tử theo mô hình 4 cấp; triển khai chữ ký số;…

Sở KH&ĐT đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới: Đẩy mạnh công tác đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, thực hiện TTHC tại Sở.

Tổ chức giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC, đem đến những tác động tích cực đối với người dân và doanh nghiệp cũng như góp phần gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Giải quyết các kiến nghị, phản ánh về TTHC của người dân, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC (9/8) - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ghi nhận những nỗ lực và kết quả CCHC Sở KH&ĐT đạt được trong thời gian qua

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan ghi nhận những nỗ lực và kết quả CCHC Sở KH&ĐT đạt được trong thời gian qua và yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đề nghị Sở KH&ĐT mạnh dạn thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền kiến nghị UBND Thành phố.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan lưu ý Sở KH&ĐT không được đề ra TTHC mới mà tiếp tục cải tiến quy trình, thời gian giải quyết đối với các TTHC hiện có; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC và giải quyết hồ sơ TTHC; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ công chức có chuyên môn, có tâm huyết, hiểu biết pháp luật; có kế hoạch với những giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số CCHC của Thành phố; triển khai chữ ký số theo quy định;…

BT

Top