Ngành tuyên giáo Thành phố cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền

05/01/2023 4:11 PM

(Chinhphu.vn) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm đề ra. Trong bối cảnh đó, có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi ngành tuyên giáo phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền.

Ngành tuyên giáo Thành phố cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Sáng 5/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê, năm 2022, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành tuyên giáo Thành phố đã tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất; chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, theo ông Khuê, cần phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ngành tuyên giáo Thành phố trong năm vừa qua. Đó là, công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, phản ánh, định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa toàn diện, còn chạy theo sự vụ, sự việc.

Tại một số đơn vị, nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa thật cụ thể, chưa sát với đặc điểm của địa phương, đơn vị, vị trí, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức và không khác biệt nhiều so với những nội dung đã đăng ký các năm trước.

Công tác tuyên truyền tại từng cấp ủy địa phương, đơn vị có lúc, có nơi vẫn còn bị động, tình trạng nắm chung chung, chưa cụ thể, chưa đồng nhất dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao.

Ngành tuyên giáo Thành phố cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền - Ảnh 2.

Các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Bên cạnh đó, hoạt động xuất bản tại Thành phố tiếp tục được đầu tư ứng dụng công nghệ chuyển sang phương thức xuất bản mới, tuy nhiên, các xuất bản phẩm điện tử phát triển còn chậm do khả năng ứng dụng công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vẫn còn có nơi, có lúc mang tính hình thức. Nhân sự phụ trách công tác tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị thay đổi thường xuyên hoặc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; kỹ năng tiếp cận, thu thập, phân tích và định hướng thông tin trong thành phần dân tộc, tôn giáo còn nhiều hạn chế.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, năm 2023, ngành tuyên giáo đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc hoàn thiện trình và triển khai Chương trình hành động "Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân Thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người Thành phố mang tên Bác".

Ngoài ra, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường năng lực dự báo, nắm bắt và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ.  

Ngành tuyên giáo Thành phố cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Phát biểu chỉ đạo Hội  nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm đề ra. Trong bối cảnh đó, có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi ngành tuyên giáo phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền. Hệ thống tuyên giáo Thành phố cũng phải tiếp tục được củng cố để vững về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Thành ủy cũng đề nghị ngành tuyên giáo quán triệt Nghị quyết 31 ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là một nghị quyết rất quan trọng đối với Thành phố, Bí thư Thành ủy cho biết, so với các nghị quyết trước thì nghị quyết lần này cụ thể, rõ ràng hơn, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, sứ mệnh của TPHCM. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã mạnh dạn giao cơ quan chức năng ban hành những quy định vượt trội để TPHCM tự tháo gỡ vướng mắc và vượt qua khó khăn, tương xứng với vị trí đầu tàu kinh tế. Bởi vậy, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo là thực hiện để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, gắn với không gian văn hóa Hồ Chí Minh, gắn với học tập tư tưởng, đạo đức Bác Hồ.

Đồng thời, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để thực hiện triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ. Tăng cường nghiên cứu, lý luận và phổ biến chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, chủ đề năm của Thành phố. Trong thực hiện chủ đề năm cần lưu ý gắn với Kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, Bí thư Thành ủy đề nghị.

Vũ Phong

Top