Ông Nguyễn Thành Phong làm Trưởng BCĐ xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông

20/02/2021 8:19 AM

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/2, UBND TPHCM có quyết định về kiện toàn nhân sự và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban chỉ đạo.

Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho TPHCM. Ảnh: VGP

Theo đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM gồm 20 thành viên, do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở ngành, Đại học Quốc gia, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức… Sở Quy hoạch và Kiến trúc là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND TPHCM chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TPHCM theo đúng trình tự, thủ tục quy định; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở ngành, UBND TP. Thủ Đức và các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện kế hoạch hành động này...

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, trưởng ban chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện; đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên. Ban chỉ đạo có tổ giúp việc để triển khai các nội dung của kế hoạch hành động. Trưởng ban chỉ đạo và phó trưởng ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND TPHCM để điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động.

Cơ quan thường trực ban chỉ đạo khi ký các văn bản sử dụng con dấu của Sở Quy hoạch và Kiến trúc và các thành viên ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình khi ký các văn bản.

Với những vấn đề lớn, phức tạp thì cần tổ chức tham khảo ý kiến chuyên gia và các sở ban ngành, địa phương có liên quan trước khi đưa ra ban chỉ đạo thảo luận, quyết định.

Ban chỉ đạo làm việc thông qua các cuộc họp định kỳ một tháng một lần hoặc đột xuất. Trưởng ban chỉ đạo hoặc Phó Trưởng ban khi được ủy quyền quyết định các vấn đề thông qua hình thức tổ chức họp hoặc lấy ý kiến và báo cáo bằng văn bản.

Ngọc Tấn

Top