Phê duyệt danh mục 49 TTHC được tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc

04/12/2022 10:05 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và giải quyết chỉ trong 1 ngày làm việc trên địa bàn.

Phê duyệt danh mục 49 TTHC được tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc - Ảnh 1.

TPHCM vừa ban hành quyết định mới về cải cách TTHC - Ảnh minh họa

Theo quyết định này, có 49 TTHC được tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc tại sở, ban, ngành thuộc các lĩnh vực: Đầu tư, lao động việc làm, giao thông vận tải, du lịch, y tế, tạm trú, hộ chiếu, an toàn thực phẩm… 

 Cụ thể, về thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện, gồm: Cấp bản sao trích lục hộ tịch. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài hoặc chứng nhận. 

 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được). Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp. Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. 

Về thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại phường, xã, thị trấn, gồm: Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). Đăng ký khai tử; thông báo lưu trú thực hiện tại công an xã, phường, thị trấn. 

 UBND TPHCM giao sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức và quận, huyện tổ chức thực hiện và thông báo rộng rãi việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trong 1 ngày làm việc. Rà soát trình Chủ tịch UBND Thành phố sửa đổi công bố danh mục TTHC đối với các TTHC tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc. 

Rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ TTHC trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt quy trình nội bộ. Thường xuyên rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung danh mục các TTHC tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc.

*Xem Danh mục 49 TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc TẠI ĐÂY.

Thanh Xuân

Top