Phối hợp thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững

06/07/2023 6:29 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 6/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Ngân hành Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Phối hợp thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững - Ảnh 1.

Lãnh đạo 2 đơn vị kết kết Chương trình hợp tác - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ "Vì người nghèo" và tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết về các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tuyên truyền về Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Tháng cao điểm "Vì người nghèo" nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố có nhiệm vụ tổ chức, triển khai và hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, giám sát người được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các hoạt động khác liên quan đến tín dụng chính sách xã hội.

Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, các chủ trương, chính sách liên quan đến đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...

Tiếp tục triển khai, huy động sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tăng cường nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; phối hợp mở tài khoản Quỹ "Vì người nghèo" tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố.

Còn Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố sẽ cung cấp thông tin, báo cáo các nội dung liên quan tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố để triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Phối hợp tuyên truyền các hoạt động an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của Thành phố; vận động cán bộ, viên chức và người lao động Ngân hàng hưởng ứng, ủng hộ người nghèo nhân dịp Tháng cao điểm "Vì người nghèo" hằng năm.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp các nội dung thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn theo thẩm quyền.

Anh Thơ

Top