Tạm hoãn tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021

16:17, 08/06/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức, quận huyện về việc thay đổi thời gian thực hiện Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 - “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Văn bản nêu rõ, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tạm hoãn thời gian thực hiện Kế hoạch số 1602/KH-UBND về tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 - “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Đồng thời, gia hạn thời gian đăng kí thực hiện hoạt động 8 và 9 khoản 1 mục III Kế hoạch số 1602/KH-UBND đến trước ngày 20/6/2021.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ căn cứ tình hình, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố để triển khai thời gian thực hiện Tháng cao điểm theo Kế hoạch số 1602/KH-UBND đến các cơ quan, đơn vị.

theo Trung tâm Báo chí TPHCM