Tập trung thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 3

22/12/2022 11:30 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 26/9/2022 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn.

Theo Trang tin Đảng bộ TPHCM, về chỉ đạo nói trên, UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) và các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM; kế hoạch tổng thể thực hiện dự án và quy chế phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua để cụ thể hóa trách nhiệm đầu mối của TPHCM, trách nhiệm phối hợp, thực hiện của các địa phương, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Giao thông và các sở ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 2 theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công dự án; hướng dẫn UBND TP. Thủ Đức và UBND các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi thực hiện các thủ tục liên quan về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố phương án khai thác quỹ đất từ lợi thế đường Vành đai 3, mang lại nguồn thu cho ngân sách Thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố giải pháp bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án; bố trí vốn kịp thời, xuyên suốt theo yêu cầu tiến độ của dự án; thực hiện giám sát đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng; các khó khăn vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ về tài sản, công trình, vật kiến trúc; bồi thường giá trị xây dựng.

UBND TP. Thủ Đức và UBND các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, nhất là các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án hiểu, đồng thuận, chấp hành tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, không để lấn chiếm, tái lấn chiếm mặt bằng dự án.

Đồng thời, kiện toàn, nâng cao năng lực Ban bồi thường giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu về tiến độ; chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các Đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án trên địa bàn, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý và tiến độ thực hiện dự án; đề xuất khai thác các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách Thành phố.

Ban Giao thông tập trung tổ chức quản lý, thực hiện hai dự án thành phần trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và đúng quy định pháp luật; thực hiện giám sát đầu tư theo quy định. Kiện toàn, nâng cao năng lực của bộ máy nhân sự tham gia quản lý dự án Vành đai 3; chịu trách nhiệm về năng lực tư vấn, nhà thầu được lựa chọn tham gia dự án; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; thường xuyên tổ chức tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình quản lý, điều hành dự án.

Bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao theo dõi, phụ trách xuyên suốt trong quá trình thực hiện dự án Vành đai 3, gương mẫu trong giải quyết hồ sơ, điều hành công việc, không để ách tắc, chậm trễ; đề xuất cơ chế khen thưởng thích đáng cho cán bộ tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời thay thế, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án./.

Vũ Văn

Top