Thành lập Kho bạc Nhà nước Thành phố Thủ Đức

18:19, 26/01/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 80/QĐ-BTC về việc thành lập Kho bạc Nhà nước Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TPHCM.

Theo đó, việc thành lập Kho bạc Nhà nước Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TPHCM trên cơ sở hợp nhất Kho bạc Nhà nước Quận 2, Kho bạc Nhà nước Quận 9 và Kho bạc Nhà nước Thủ Đức, kể từ ngày 25/1/2021.

Địa điểm Kho bạc Nhà nước Thủ Đức đặt tại số 12 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước Thủ Đức thực hiện theo Quyết định hiện hành của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngọc Tấn