Thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu

15/11/2012 3:50 PM

 

UBND TPHCM vừa quyết định cho phép thành lập Trường Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Úc Châu với Trường THPT Úc Châu.
Trường Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trụ sở của trường đặt tại số 41 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1.
(Theo vpub.hochiminhcity.gov.vn)
Top