Thành phố Hồ Chí Minh, có thể bạn chưa biết?

00:00, 16/06/2011

Thành phố Hồ Chí Minh - Có thể bạn chưa biết

- Lịch sử hình thành vùng đất hoang sơ: Năm 1698, Nguyễn Phước Chu - tức chúa Minh - sai Thống suất Nguyễn Hữu Kính (thường đọc Cảnh) vào Nam kinh lý và lập phủ Gia Định. Nhưng trước đó, có lẽ hàng thế kỷ, nhiều sử liệu cho thấy người Việt Nam đã tới buôn bán và khẩn hoang lập đấp rải rác trong đồng bằng sông Mê Kông ở châu thổ miền Nam và sông Mê Nam bên Xiêm rồi...

- Niên biểu 300 năm Sài Gòn - TPHCM:
1623: Chúa Nguyễn mở các trạm thu thuế ở Bến Nghé và Sài Gòn (ở quận 1 và quận 5 ngày nay).
1679:
Chúa Nguyễn lập đồn dinh ở Tân Mỹ gần ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi ngày nay.
1698:
Chúa Nguyễn cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược, cho lập phủ Gia Định, gồm hai huyện Phước Long và Tân Bình. (Sài Gòn thuộc huyện Tân Bình)...

- 300 năm địa danh Gia Định: Địa danh Gia Định đã xuất hiện từ 300 năm qua, nhưng khi là phủ, là tỉnh, là toàn xứ Nam bộ, lại chỉ định những địa bàn hành chính to nhỏ rất khác nhau. Thật là phức tạp, chúng ta cần xem xét cho thấu đáo...

- Lịch sử phát triển: Hình ảnh đầu tiên tạo nên địa thế Sài Gòn chính là vùng Bến Nghé – Sài Gòn. Vùng này xưa kia là rừng rậm đầm lầy, hoang vắng, "mênh mông rừng tràm, bạt ngàn rừng dừa", song cũng nổi tiếng là vùng đất màu mỡ phì nhiêu có đường giao thông thuận tiện.
Năm 1698
, Chúa Nguyễn sai Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý miền biên cảnh phía Nam, lập phủ Gia Định và thời điểm này được ghi vào lịch sử như cột mốc thời gian để tính tuổi cho thành phố ...

- Sài Gòn nhân vật: Giới thiệu sơ lược một số nhân vật của Sài Gòn - Gia Định trong 300 năm qua. Có người sinh trưởng ở Sài Gòn - Gia Định, có người quê quán ở nơi khác nhưng cuộc đời và hoạt động lại gắn bó với quá trình phát triển của thành phố.
Tên nhân vật xếp theo thứ tự A, B, C...

- Sài Gòn Guiness

- TPHCM, nơi khởi xướng phong trào XĐGN: Phong trào xóa đói, giảm nghèo được khởi đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, đến nay đã mở rộng trên phạm vi cả nước. Năm 2003, thành phố phấn đấu giảm thêm 20.000 hộ nghèo; cố gắng giảm dần sự phân cách giàu nghèo, căn bản hoàn thành chương trình giảm nghèo trên địa bàn giữa nội thị và ngoại thành, nêu bật bản chất cao đẹp của xã hội ta…

- TPHCM, diện mạo năm 2010: Các nhà quản lý đô thị thông báo rằng chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ của một trung tâm kinh tế, văn hóa và giao dịch quốc tế của cả nước. ..