Trung tâm Văn hóa - Du lịch

Trung tâm Văn hóa - Du lịch

28/06/2011 00:00

Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố trẻ trung và hiện đại mới 300 năm tuổi, song trong lòng thành phố đã chứa đựng biết bao giá trị văn hoá nhân văn - văn hoá lịch sử được kết tinh và thăng hoa từ sự giao lưu của nhiều nền văn hoá khác nhau trên nền tảng văn hoá mang đậm bản sắc Việt Nam .

Giao lưu văn hoá tộc người ở đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Giao lưu văn hoá tộc người ở đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

27/06/2011 00:00

Việc tìm hiểu đặc điểm giao lưu văn hoá tộc người ở đô thị Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh là một trong những hướng tiếp cận cần thiết để nhận biết rõ thêm những vấn đề lịch sử - văn hoá của thành phố này, một thành phố trẻ, vốn có nhịp độ đô thị hoá nhanh và có cấu trúc dân cư đa tộc…

Người Sài Gòn

Người Sài Gòn

26/06/2011 00:00

Thành phố Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, đã 300 tuổi, liệu đã thành tạo một "Người Sài Gòn" chưa? Sài Gòn trong thời cận hiện đại cũng là một trung tâm văn hóa - kinh tế lớn của đất nước và khu vực, 300 năm văn hóa có chăng đã kết tụ một "người Sài Gòn".

Dịch vụ

Dịch vụ

26/06/2011 00:00

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi khởi xướng chương trình xoá đói giảm nghèo

Thành phố Hồ Chí Minh, nơi khởi xướng chương trình xoá đói giảm nghèo

25/06/2011 00:00

S au ngày giải phóng 30/4/1975, ở thành phố Hồ Chí Minh, số hộ đói nghèo chiếm hơn 30%. Là địa phương có số dân đông nhất nước, cũng là nơi khởi xướng và tổ chức thành công chương trình xoá đói giảm nghèo, cuối năm 2002 vừa qua, số hộ nghèo thành phố còn không đến 30%. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2003 không cò n hộ nghèo.

Sài Gòn Guiness

Sài Gòn Guiness

25/06/2011 00:00

Trường Đào tạo, Trung tâm và Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật

Trường Đào tạo, Trung tâm và Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật

24/06/2011 00:00

Với tư cách là một trung tâm kinh tế - văn hoá – khoa học hàng đầu của khu vực và của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khá năng động và được tập trung trên qui mô lớn chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội.

Sài Gòn nhân vật

Sài Gòn nhân vật

24/06/2011 00:00

Hoạt động biểu diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động biểu diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/06/2011 00:00

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca múc nhạc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mấy năm qua có nhiều chuyển biến tích cực theo định hướng đó. Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng: hoạt động ca múa nhạc chuyên nghiệp đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho mọi tầng lớp công chúng, mọi thành phần xã hội, làm cho Thành phố chúng ta ngày càng sôi động hơn, trẻ trung hơn.

Dịch vụ

Dịch vụ

21/06/2011 01:30

Sài Gòn nhân vật

Sài Gòn nhân vật

20/06/2011 01:30

Sài Gòn Guiness

Sài Gòn Guiness

18/06/2011 01:35

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

17/06/2011 00:00

Cải lương

Cải lương

16/06/2011 00:00

Top