Thực hiện Đề án 06: TPHCM phấn đấu là địa phương đi đầu

12/05/2022 7:07 PM

(Chinhphu.vn) - Với Đề án 06 này, thông tin về công dân sẽ dần được tích hợp trên hệ căn cước công dân có gắn chip điện tử, dần dần hướng đến việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho nhiều giấy tờ khác. "Chúng tôi rất mong muốn TPHCM sẽ phải là địa phương đi đầu thực hiện việc này", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Thực hiện Đề án 06: TPHCM phấn đấu là địa phương đi đầu - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Chiều 12/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì Hội nghị.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm Trưởng Ban. Hai Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức và Giám đốc Công an Thành phố Lê Hồng Nam.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 còn 4 Phó Trưởng Ban là Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế. Có 20 thành viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố.

Công an TPHCM là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Đề án. Đồng thời, tham mưu, xây dựng nội dung, chương trình công tác triển khai Đề án 06 phù hợp các điều kiện và quy định pháp luật trong từng giai đoạn.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn tham mưu tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết định kỳ theo từng nhiệm vụ; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bình đối với những tập thể, cá nhân có sai sót, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, Đề án 06 là một trong những đề án hết sức quan trọng, mang tính đột phá của Chính phủ để thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia và do đó, TPHCM cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước đang rất khẩn trương để đưa Đề án 06 này vào triển khai một cách hiệu quả nhất.

Thành phố đã thực hiện rất nghiêm, đầy đủ, khẩn trương các chỉ đạo của Chính phủ. Mặc dù hôm nay, Ban Chỉ đạo mới ra mắt nhưng thực tế, các công tác liên quan đến Đề án 06 đã được các đồng chí cao cấp nhất của Thành phố quan tâm, chỉ đạo từ sớm nên có sự chuẩn bị hết sức căn bản. Cơ quan thường trực là Công an Thành phố cũng với các sở, ngành đã thực hiện các bước chuẩn bị kể từ khi Thành phố ban hành chương trình chuyển đổi số tiếp theo sau chương trình chuyển đổi số quốc gia. Với những bước như vậy, việc triển khai Đề án 06 của Thành phố đã đạt được những kết quả khả quan, ông Dương Anh Đức khẳng định.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, về mặt cơ cấu, tất cả các địa phương, từ thành phố cho đến cơ sở là các tổ dân phố, ấp đã có bộ máy chuẩn bị sẵn sàng triển khai. Theo báo cáo của Công an Thành phố, các địa phương đều có ý thức, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng với Công an Thành phố trong thực hiện Đề án.

Thực hiện Đề án 06: TPHCM phấn đấu là địa phương đi đầu - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP

Ông Dương Anh Đức cho rằng, phải xác định rõ TPHCM là một bộ phận trong hệ thống chung của toàn quốc. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu dân cư có ý nghĩa là xương sống, có tầm quan trọng hết sức lớn, do đó, chúng ta phải làm sao nhanh chóng nắm bắt, khai thác, tận dụng được ưu thế để phục vụ cho các hoạt động của thành phố với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Với Đề án 06 này, thông tin về công dân sẽ dần được tích hợp trên hệ căn cước công dân có gắn chip điện tử, dần dần hướng đến việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho nhiều giấy tờ khác. "Chúng tôi rất mong muốn TPHCM sẽ phải là địa phương đi đầu thực hiện việc này", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ngoài việc thực hiện trực tiếp những nội dung của Đề án 06, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, phải tạo điều kiện để hoàn thành Kế hoạch 593 của UBND Thành phố về triển khai chương trình chuyển đổi số của TPHCM cũng như xây dựng thành công Đề án xây dựng TPHCM thành đô thị thông minh.

Anh Thơ

Top