Tín dụng chính sách tăng trưởng cao nhất trong 5 năm

31/01/2024 4:28 PM

(Chinhphu.vn) - Các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế là các đối tượng chính sách trên địa bàn TPHCM có vốn để sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm.

Tín dụng chính sách tăng trưởng cao nhất trong 5 năm- Ảnh 1.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bình Chánh, TPHCM giải ngân nguồn vốn ưu đãi cho các đối tượng chính sách - Ảnh: minh họa

Năm 2023, các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện tốt trên địa bàn TPHCM thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TPHCM. Theo đó, kết thúc năm 2023, dư nợ tín dụng của NHCSXH thành phố đạt 10.330 tỷ đồng tăng 38,9% so với cuối năm trước đó. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Trong đó, chính sách và giải pháp tăng cường các hoạt động hỗ trợ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội theo hướng tăng nguồn vốn cho vay, tăng mức cho vay để thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trong điều kiện nền kinh tế gặp khó khăn… là yếu tố chính tác động đến tăng trưởng tín dụng của NHCSXH Thành phố.

Riêng nguồn vốn tại địa phương ủy thác để cho vay tăng mạnh (tăng 77%) đã tạo điều kiện cho NHCSXH thực hiện cho vay các chương tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố tăng trưởng trong năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Thành phố cho biết, tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố tăng trưởng phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm kinh tế Thành phố. Theo đó, dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Đến hết năm 2023, dư nợ chương trình này đạt 7.348 tỷ đồng, chiếm 77,1% so với tổng dư nợ cho vay của NHCSXH Thành phố. Đây là chương trình mang lại hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện.

Nhờ việc sử dụng đồng vốn vay từ chương trình, để sản xuất, để kinh doanh, buôn bán… người dân đã tạo việc làm, tạo thu nhập để cải thiện cuộc sống, từ đó thoát nghèo, ổn định và phát triển. Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cùng với đó là chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì, củng cố. Tỉ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 1%. Hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách tiếp tục được phát huy, ngoài chương trình cho vay giải quyết việc làm, các chương trính tín dụng khác như: cho vay hỗ trợ giảm nghèo; cho vay học sinh sinh viên; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay nhà ở xã hội vẫn được tổ chức triển khai thực hiện tốt, với tổng dư nợ các chương trình này đạt 2.982 tỷ, chiếm 22,9% tổng dư nợ.

"Kết quả này hội tụ bởi nhiều yếu tố trong đó vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương các quận, huyện, phường, xã, của các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được phát huy", ông Lệnh nhận định.

Theo đánh giá của NHNN chi nhánh Thành phố, việc các đơn vị ủy thác cho vay là các tổ chức chính trị (Hội Cựu chiến binh; Hội phụ nữ; Đoàn thanh niên…), đã gắn trách nhiệm và tinh thần tương thân tương ái, tinh thần hỗ trợ người dân nghèo, đối tượng yếu thế là những thành viên hội… rất có hiệu quả nhờ việc hiểu rõ, nắm bắt rõ đối tượng vay vốn để chia sẻ, để hướng dẫn, để tư vấn và hỗ trợ làm ăn… đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp sử dụng đồng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích phát huy được mục đích của tín dụng chính sách, nhất là đối với chương trình giải quyết việc làm, vay vốn để làm ăn, tạo sinh kế, tạo việc làm.

Anh Lê

Top