TPHCM đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

01/11/2022 10:47 AM

(Chinhphu.vn) - Công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn TPHCM nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ học sinh, sinh viên Thành phố thành những con người phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường - Ảnh 1.

Khi môi trường văn hóa học đường thật tốt thì người học được hưởng thụ, người thầy cũng yên tâm và cống hiến - Ảnh minh họa/Báo Thanh niên

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 08, triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu.

Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ học sinh, sinh viên Thành phố thành những con người phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Kế hoạch cũng nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa học đường, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên học tập và phát triển; đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn TPHCM.

Top