TPHCM đứng thứ 46/63 ở chỉ số PAPI năm 2020

15/04/2021 11:12 AM

(Chinhphu.vn) - Theo kết quả công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020, TPHCM đạt 41,985 điểm, đứng thứ 46/63 tỉnh.

Với số điểm như vậy, TPHCM nằm trong nhóm 15 địa phương có chỉ số PAPI trung bình thấp. Trong khi đó, năm 2019, Thành phố đứng thứ 31/63 với 43,79 điểm, như vậy năm 2020, chỉ số PAPI của TPHCM đã giảm 15 bậc.

Trong báo cáo vừa được công bố, ở hai chỉ số Cung ứng dịch vụ công và Quản trị điện tử, TPHCM xếp trong nhóm các địa phương cao nhất cả nước, với điểm lần lượt là 3,46 và 7,3.

TPHCM cũng được xếp ở mức đánh giá Trung bình cao đối với chỉ số công khai, minh bạch trong việc ra quyết định. Các chỉ số nằm trong nhóm Trung bình thấp, gồm: Trách nhiệm giải trình với người dân (4,8), thủ tục hành chính công (7,34). Đối với hai chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và Quản trị môi trường, thì TPHCM được xếp vào nhóm các địa phương có mức Thấp nhất.

Theo kết quả công bố chỉ số PAPI ở Việt Nam năm 2020, Quảng Ninh xếp vị trí dẫn đầu toàn quốc với tổng điểm số là 48,81. Các vị trí tiếp theo lần lượt là các tỉnh Đồng Tháp 46,96 điểm, Thái Nguyên 46,47 điểm, Bắc Ninh 45,31 điểm, Hà Tĩnh 45, 005 điểm, Quảng Trị 44,76 điểm, Quảng Bình 44,70 điểm, Bến Tre 44,62 điểm, Hoà Bình 44,60 điểm, Thừa Thiên-Huế 44,53 điểm.

Chỉ số PAPI được đánh giá dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương để đo lường mức độ hiệu quả trong công tác quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh. Chỉ số này được đánh giá thông qua 8 nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Chỉ số PAPI năm 2020 khảo sát 14.732 công dân Việt Nam được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các kết quả phân tích từ trải nghiệm và đánh giá của người dân thể hiện qua các trục nội dung của chỉ số PAPI sẽ là kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, mà còn là căn cứ cho hệ thống chính quyền các cấp, các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Băng Tâm

Top