TPHCM hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo

22/02/2024 5:06 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 433 triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028.

TPHCM hỗ trợ gần 2.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết số 20 năm 2023 của HĐND Thành phố quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là hỗ trợ hơn 1000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà đầu tư mạo hiểm.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố sẽ tổ chức các khóa tập huấn cho các đơn vị có liên quan về chính sách, phương thức đăng ký tham gia các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Tổ chức tập huấn các chính sách, phương thức triển khai thực hiện, định hướng nội dung đổi mới sáng tạo cho các cơ quản quản lý nhà nước (được giao kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo).

Đồng thời, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hằng năm. Tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Kết nối cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh đó, tổ chức truyền thông về hoạt động triển khai các chính sách hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện chính sách, tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm và cả giai đoạn.

Thời gian thực hiện Kế hoạch là từ năm 2024 - 2028. Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách Thành phố.

Đơn vị chủ trì thực hiện là Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố; Sở Tài chính Thành phố; các sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

Vũ Phong

Top