TPHCM: Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến

20/09/2022 3:20 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực, thực phẩm giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành chế biến lương thực, thực phẩm của Thành phố thông qua việc hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến mở rộng thị trường; gia tăng đóng góp của các ngành công nghiệp trọng yếu vào GRDP của Thành phố.

Kế hoạch cũng nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự án trong Chương trình phát triển ngành làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành các chính sách ưu đãi phát triển ngành chế biến lương thực thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

BT

Top