TPHCM phấn đấu hơn 20% học sinh phổ thông đạt chứng chỉ Tin học quốc tế

13/10/2022 1:37 PM

(Chinhphu.vn) - Nhằm thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021-2030", ngành giáo dục và đào tạo thành phố phấn đấu năm học 2022-2023, có hơn 20% học sinh đạt chứng chỉ Tin học quốc tế, 80% giáo viên dạy Tin học đáp ứng yêu cầu dạy học theo chuẩn quốc tế.

TPHCM phấn đấu hơn 20% học sinh phổ thông đạt chứng chỉ Tin học quốc tế - Ảnh 1.

Ảnh: PNO

Cụ thể, trong năm học này, ngành GD thành phố phấn đấu đối với các trường tiên tiến hội nhập, hơn 90% học sinh được học và hơn 40% đạt chứng chỉ Tin học quốc tế; đối với các trường phổ thông khác, đáp ứng hơn 40% nhu cầu học sinh và hơn 20% học sinh đạt chứng chỉ Tin học quốc tế. 

Để thực hiện các mục tiêu đó, Sở GDĐT TPHCM hướng dẫn các trường tổ chức dạy Tin học theo chuẩn quốc tế theo các mô hình dạy học 2 buổi/ngày, ngoại khóa, câu lạc bộ, dạy học tích hợp, dạy tăng cường Tin học, dạy học trong chương trình nghề phổ thông (lớp 11) và nghề tự chọn (lớp 8) trên cơ sở đáp ứng nhu cầu tự nguyện của học sinh cũng như đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Các trường có thể tổ chức dạy chương trình Tin học theo chuẩn quốc tế tích hợp chương trình dạy môn Tin học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành trên cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ thời lượng và chương trình Tin học theo quy định của Bộ GDĐT.

Để đủ thời lượng dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế, bảo đảm thời gian dạy học các môn học khác và các hoạt động giáo dục của nhà trường, các  trường kết hợp giữa dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến.

Giáo viên giảng dạy Tin học chuẩn quốc tế phải là giáo viên Tin học đã được tham gia tập huấn và đạt chứng chỉ dạy học Tin học chuẩn quốc tế. Nguồn kinh phí bồi dưỡng sẽ kết hợp nguồn kinh phí ngân sách bồi dưỡng thường xuyên và công tác xã hội hóa.

Việc tổ chức dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế phải bảo đảm sự tự nguyện của học sinh và gia đình học sinh. Công tác thu, chi theo các quy định hiện hành. Phòng GDĐT và các nhà trường phải có hồ sơ quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Cũng trong năm học này, ngành giáo dục thành phố đặt mục tiêu rà soát, tiến hành trang bị, bảo đảm 100% các trường phổ thông có phòng máy tính và hơn 50% đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cấu hình máy đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo chương trình chuẩn quốc tế.

BT

Top