TPHCM ra mắt phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo

16/03/2024 9:55 AM

(Chinhphu.vn) - Chiều 15/3, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố phần mềm hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo.

TPHCM ra mắt phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo- Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành phố thực hiện nghi thức công bố phần mềm - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm giúp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện xử lý thông tin phản ánh, đơn thư khiếu nại tố cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo tại UBND Thành phố và của các sở, ngành, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Phần mềm cũng giúp mở rộng thông tin việc quản lý, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được gửi đến các cơ quan chức năng của Thành phố; từng bước số hóa quy trình quản lý và xử lý trên môi trường điện tử, đảm bảo thống nhất một cơ sở dữ liệu và thông suốt qua mạng máy tính trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, góp phần vào việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu để đảm bảo thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức; đảm bảo cơ sở dữ liệu được vận hành thông suốt trên môi trường điện tử, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, năm 2015, phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo của TPHCM đã chính thức được xây dựng và được triển khai tại 5 đơn vị là Ban Tiếp công dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Văn phòng UBND Thành phố.

Bước đầu triển khai, phần mềm đã giúp Thành phố hình thành được kho dữ liệu tập trung về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại địa bàn; giúp quản lý, phân loại đơn thư theo đúng quy định, phát hiện, theo dõi, xử lý đơn thư trùng lặp trên phạm vi toàn hệ thống.

Từ những kết quả này, UBND Thành phố tiếp tục mở rộng, nâng cấp phần mềm; mở rộng phạm vi triển khai để phục vụ dùng chung cho các sở, ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức, tạo nên tính thống nhất về mặt công nghệ và dữ liệu phục vụ công tác quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong toàn Thành phố và liên thông dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

Phần mềm Hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo tại Thành phố và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo được xây dựng dưới kiến trúc mở, sẵn sàng mở rộng tích hợp các hệ thống thành phần khi cần thiết. Các sở, ngành, quận huyện và Thành phố Thủ Đức có thể khai thác, mở rộng tại đơn vị với dữ liệu được lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu Thành phố, đảm bảo an toàn thông tin và liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

Các tính năng mới được nâng cấp gồm: Tiếp công dân, tiếp nhận đơn, tiếp công dân của lãnh đạo, xử lý đơn; theo dõi thực hiện, theo dõi kết quả xử lý, theo dõi báo cáo của các đơn vị trực thuộc, theo dõi đề xuất tiếp dân…

Đến nay, UBND Thành phố đã triển khai đến các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức. Hiện nay, phần mềm hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo đã được cài đặt trên trung tâm tích hợp dữ liệu của Thành phố. Văn phòng UBND Thành phố cũng đã hoàn thành kế hoạch tập huấn sử dụng phần mềm cho các sở, ngành, quận, huyện.

Anh Thơ

Top