TPHCM tăng thêm 1 Phó Chủ tịch HĐND và 56 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, xã

03/11/2023 8:08 PM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện tăng thêm một Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức; Phó Chủ tịch UBND 3 huyện và Phó Chủ tịch UBND đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

TPHCM tăng thêm 01 Phó Chủ tịch HĐND và 56 Phó Chủ tịch UBND huyện, xã - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và Kết luận 756 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện chủ trương trên.

Theo kế hoạch, TPHCM tiến hành bổ sung thêm 01 Phó chủ tịch HĐND và 01 Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức; bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND đối với các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn. Cùng với đó, bổ sung thêm Phó Chủ tịch UBND đối với 52 phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên.

Theo đó, UBND TP. Thủ Đức, huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn để thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử và thực hiện quy trình bầu, phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn theo quy định.

Tương tự, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện lãnh đạo, chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử và quy trình bổ nhiệm đối với Phó Chủ tịch UBND phường; quy trình bầu, phê chuẩn kết quả bầu cử đối với Phó Chủ tịch UBND xã.

Về việc tăng thêm 01 Phó Chủ tịch HĐND và 01 Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức; bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch UBND đối với các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn. Từ ngày 1 đến 10/12/2023, Chủ tịch UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu cử phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và 3 huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè.

Đối với việc tăng thêm 1 Phó Chủ tịch UBND đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên, từ ngày 1 đến 10/12/2023, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, quận ban hành quyết định bổ nhiệm phó chủ tịch UBND phường. Cùng với đó, trên cơ sở HĐND xã, thị trấn bầu Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thường trực HĐND xã, thị trấn gửi UBND huyện trình chủ tịch UBND huyện phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao Sở Nội vụ tổng hợp và tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố giao bổ sung biên chế hành chính đối với TP. Thủ Đức, 3 huyện và 40 phường được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch trong kỳ họp chuyên đề gần nhất của năm 2023.

Đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND đối với phường, xã, thị trấn có quy mô dân số từ 50.000 người trở lên trên cơ sở tổng hợp số liệu quy mô dân số tính đến ngày 31/12 hằng năm.

Vũ Phong

Top