TPHCM thông qua Nghị quyết hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù

10/07/2023 1:01 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 10/7, tại kỳ họp thứ 10, đại biểu HĐND TPHCM khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

TPHCM thông qua Nghị quyết hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày tờ trình về ban hành Nghị quyết - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Trước đó, trình bày tờ trình về ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi cho biết, Nghị quyết 98 được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện cho TPHCM khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Thành phố để tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Tại Nghị quyết 98, Quốc hội đã giao HĐND TPHCM 14 nhiệm vụ. Trong đó, ban hành tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, nội dung, thời gian hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm; quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao, văn hóa; ban hành danh mục dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu.

Đồng thời, quyết định phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; quy định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, mức, thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được HFIC cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách thành phố.

HĐND Thành phố cũng có nhiệm vụ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500ha; ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình chuyển đổi đối với công nghệ được chuyển đổi và điều kiện, định mức, đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được đặt hàng bổ sung…

Ngoài 14 nhiệm vụ được Quốc hội giao, Nghị quyết 98 quy định HĐND TPHCM có 13 thẩm quyền như: Quyết định sử dụng ngân sách địa phương để triển khai dự án đầu tư công độc lập nhằm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư theo đồ án thiết kế đô thị riêng, đồ án quy hoạch đô thị vùng phụ cận các nhà ga thuộc các tuyến đường sắt được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vùng phụ cận các nút giao thông dọc tuyến đường Vành đai 3 thuộc địa phận thành phố để thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị, thực hiện tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, quyết định sử dụng vốn ngân sách thành phố, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán và căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT.

TPHCM thông qua Nghị quyết hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết - Ảnh: VGP/Vũ Phong

HĐND TPHCM có thẩm quyền quyết định dự toán, phân bổ ngân sách TPHCM bảo đảm phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ. Quyết định việc sử dụng ngân sách thành phố để thực hiện dự án, công trình giao thông đường bộ có tính chất vùng, liên vùng.

Cùng với đó, bố trí nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND Thành phố làm đại diện chủ sở hữu để bổ sung vốn điều lệ của HFIC; quyết định sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon cho các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Nghị quyết 98 cho phép HĐND Thành phố thông qua và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Thành phố thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

HĐND TPHCM được quyết định bố trí ngân sách thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố…

Quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của thành phố; Quyết định tổ chức bộ máy, số lượng và chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc TP. Thủ Đức.

Anh Thơ

Top