TPHCM thu hút nguồn lực kiều bào từ Nghị quyết 98

15/10/2023 3:20 PM

(Chinhphu.vn) - Thành phố HCM đang có khoảng 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều dự án hiện gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, mở rộng nhà xưởng. Để tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư, Thành phố sẽ tận dụng Nghị quyết 98 với các cơ chế đặc thù mang tính đột phá để thu hút các dự án mới cũng như mở rộng sản xuất.

Top