TPHCM triển khai Chỉ thị 24 của Thủ tướng về phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

17/01/2022 1:00 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

TPHCM triển khai Chỉ thị số 24 của Thủ tướng về phát triển nhân lực có kỹ năng nghề - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm tạo động lực chuyển biến tích cực về nhận thức, quy mô tuyển sinh, chất lượng và hiệu quả đào tạo; từng bước nâng cao hệ thống dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động trên địa bàn thành phố phù hợp với các quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Kế hoạch cũng nhằm xây dựng và quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đa dạng về loại hình đào tạo và trình độ đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo các cấp trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

Mục tiêu của Kế hoạch còn là xây dựng các giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Ngoài ra, tranh thủ thời cơ dân số vàng, đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

BT

Top