TPHCM: Ưu tiên tạo điều kiện phát triển các dự án nhà ở giá rẻ

08/09/2022 2:36 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 là: Đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố đạt 23,5 m2/người.

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm Thành phố giai đoạn 2021-2025 đạt 50,0 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 367.000 căn nhà.

Phát triển nhà ở tại các khu vực dọc theo các điểm kết nối tuyến giao thông công cộng trọng điểm: Tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đi qua TP. Thủ Đức (hướng Đông); tuyến Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đi qua các quận Tân Phú, 12 (hướng Bắc); tuyến Metro số 3a Bến Thành – Tân Kiên đi qua các quận, huyện Bình Tân, Bình Chánh (hướng Tây).

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch để tạo lập, xác định rõ các quỹ đất phát triển dự án nhà ở tại các quận nội thành phát triển (Quận 7, Quận 12, quận Bình Tân và TP. Thủ Đức).

Mục tiêu giai đoạn 2025-2030: Đến năm 2030, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn Thành phố đạt 26,5 m2/người.

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm Thành phố giai đoạn 2026-2030 đạt 57,5 triệu m2 sàn.

Phát triển nhà ở tại các khu vực dọc theo các điểm kết nối tuyến giao thông công cộng trọng điểm, phát triển mạnh nhà ở tại khu vực các quận nội thành phát triển (Quận 7, Quận 12, quận Bình Tân và TP. Thủ Đức).

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch, tạo lập quỹ đất phát triển dự án tại các huyện ngoại thành, ưu tiên tạo điều kiện để phát triển các dự án nhà ở giá rẻ, phục vụ đại bộ phận người lao động định cư đến Thành phố.

Dự kiến vốn để phát triển nhà ở tại Thành phố đến năm 2025 là 566.995 tỷ đồng; đến năm 2030 là 956.000 tỷ đồng.

Dự kiến có các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, bao gồm: Phát triển nhà ở thương mại bằng nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng,…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội,… và một phần nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tổng nhu cầu quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 toàn Thành phố khoảng 5.239 ha. Trong đó, nhu cầu quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 4.788 ha; nhu cầu quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 451 ha, trong đó quy mô quỹ đất phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp khoảng 417,2 ha, phát triển nhà ở lưu trú cho công nhân khoảng 33,8 ha.

BT

Top