TPHCM vẫn duy trì cấp độ 2 trong kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19

22/11/2021 3:10 PM

(Chinhphu.vn) - Theo thông báo ngày 22/11 của UBND TPHCM, kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800 của Bộ Y tế đến ngày 18/11 đạt cấp độ 2.

Đối với cấp quận huyện, TP. Thủ Đức có 11/22 địa phương đạt cấp độ 1 (tăng 1 địa phương so với tuần trước); 11/22 địa phương đạt cấp độ 2.

Đối với cấp phường, xã, thị trấn, có 150/312 địa phương đạt cấp độ 1; 157/312 địa phương đạt cấp độ 2; 5/312 địa phương đạt cấp độ 3.

UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, TP. Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID Covid-19" trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Top