Yêu cầu chấn chỉnh giờ vào học tại các cơ sở giáo dục

02/11/2022 1:56 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có văn bản chính thức về yêu cầu thực hiện rà soát, chấn chỉnh giờ vào học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

TPHCM yêu cầu chấn chỉnh giờ vào học tại các cơ sở giáo dục - Ảnh 1.

TPHCM yêu cầu chấn chỉnh giờ vào học tại các cơ sở giáo dục

Căn cứ kết quả khảo sát việc thực hiện đề án "lệch ca, lệch giờ" bảo đảm thời gian tổ chức đi học cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục vào đầu năm học 2022- 2023, đồng thời căn cứ nội dung phối hợp của các sở, ban, ngành thực hiện kết luận của Văn phòng UBND TPHCM tại cuộc họp xem xét báo cáo kết quả nghiên cứu giải pháp lệch ca, lệch giờ làm việc, giờ học trên địa bàn TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học rà soát chấn chỉnh giờ bắt đầu tiết học đầu tiên của học sinh.

Theo đó, 2 bậc học mầm non và tiểu học không trước 7h30', bậc THCS không trước 7h15' và bậc THPT không trước 7h. Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6h30', không để học sinh đi học trễ hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Sở GD&ĐT Thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp lệch ca, lệch giờ học đối với các khối lớp, bậc học trong nhà trường, bố trí số tiết học trong một buổi học, số buổi học trong một tuần cho trẻ em, học sinh tại đơn vị theo khung giờ trên, nhưng phải bảo đảm số tiết học, chương trình học đầy đủ theo quy định, bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, học sinh và người lao động tại đơn vị. Đặc biệt, các khung giờ phải bảo đảm tình hình giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí thời gian hợp lý theo tình hình thực tế tại đơn vị nhưng bảo đảm các yêu cầu nêu trên.


Top