Từ 25/8, TPHCM áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới

18/08/2022 1:31 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã có Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 ban hành Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn TPHCM năm 2022. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.

Theo đó, tùy từng quận, huyện hệ số điều chỉnh giá đất TPHCM 2022 được quy định như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất ở giao động 2-15

Từ 25/8, TPHCM áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới (18/8) - Ảnh 1.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

- Đất thương mại, dịch vụ: Tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp: Tính bằng 60% giá đất liền kề.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

- Đất giáo dục, y tế: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Vị trí đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

- Vị trí 1: Đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5 m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3 đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.

- Vị trí 4: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Đối với đất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất giao động 5-35

Từ 25/8, TPHCM áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới (18/8) - Ảnh 2.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp.

Đăng Khôi

Top