UBND TPHCM chấp thuận chủ trương hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023

07/06/2022 9:43 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn chấp thuận chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, xét Tờ trình số 1592/SGDĐT-KHTC (ngày 19-5-2022) của Sở GD&ĐT TPHCM về chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí đối với các bậc THCS công lập và ngoài công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TPHCM, UBND TPHCM chấp thuận để xuất của Sở GD&ĐT TPHCM, thống nhất chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập trên địa bản TPHCM từ năm học từ 2022-2023.

Học sinh lớp 9 trên địa bàn TPHCM làm hồ sơ dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023

UBND TPHCM giao cho Sở GD&ĐT TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối các với bậc học (trừ bậc tiểu học) nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (ngày 27/8/2021) của Chính phủ.

Sở GD&ĐT TPHCM xây dựng dự thảo Tờ trình tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM đúng theo quy định ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước ngày 15/6/2022./.

Top