UBND TPHCM ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ trên 4 lĩnh vực

09/10/2022 8:55 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM trên 4 lĩnh vực.

UBND TPHCM ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ trên 4 lĩnh vực - Ảnh 1.

TP. Thủ Đức được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc 4 lĩnh vực - Ảnh minh họa

Cụ thể, trong lĩnh vực Xây dựng-Môi trường-Đô thị, UBND TP. Thủ Đức được tiến hành các thủ tục quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất, gồm: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

UBND TP. Thủ Đức được phê duyệt tất cả nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tỉ lệ 1/500 trên địa bàn; chủ động quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Trong lĩnh vực Kinh tế-Ngân sách-Dự án, UBND TP. Thủ Đức được trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chợ loại I theo hướng dẫn của Sở Công Thương; ban hành quyết định thành lập chợ loại II, loại III; trực tiếp thực hiện trong tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ theo chủ trương kêu gọi xã hội hoá. TP. Thủ Đức cũng được phép thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích. Trong đó, được phép quyết định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, phê duyệt quỹ lương…

Đối với lĩnh vực Tư pháp, UBND TPHCM ủy quyền cho UBND TP. Thủ Đức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP. Thủ Đức; thực hiện công tác mua sắm tập trung tài sản công trên địa bàn.

Riêng lĩnh vực Văn hoá-Giáo dục-Thông tin-Xã hội-Khoa học, UBND TP. Thủ Đức có quyền kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện của cơ quan báo chí trên địa bàn. Trường hợp không đủ điều kiện, địa phương này được quyền ban hành văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, UBND TP. Thủ Đức cũng được chủ động đặt tên công trình công cộng khác ngoài công trình có quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn; chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn (trừ các chương trình trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương). TP. Thủ Đức được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng của cơ quan chủ quản đối với Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM và Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thủ Đức.

Việc ủy quyền có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Vũ Phong

Top