Xây dựng “nông thôn mới - đô thị văn minh” ngày càng hiệu quả, thiết thực

05/11/2021 3:00 PM

(Chinhphu.vn) - Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” tại TPHCM có nhiều mô hình mới, cách làm hay ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Ngày 05/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, trong 05 năm thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động được nhận sự hưởng ứng của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thành phố; đã phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, khơi dậy các tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư, khu phố, tổ dân phố… tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tính đến nay có 3/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 50/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (2016 - 2020). Tính đến giữa tháng 10/2020, toàn TPHCM có 1.984 điểm xanh - sạch - đẹp, 1812/1990 khu phố, ấp được công nhận “Khu phố, ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”…

Tuy nhiên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, trong quá trình thực hiện, hệ thống MTTQ tại TPHCM vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đơn cử, công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động có lúc, có nơi vẫn còn lúng túng khi phối hợp hoạt động với Ban chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cùng cấp…

Việc cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động nhiều nơi chưa đồng bộ, còn mang tính phong trào, hình thức, cao điểm chứ chưa đi vào chiều sâu và chưa lan tỏa trong cộng đồng dân cư, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Anh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong những năm qua, hệ thống Mặt trận các cấp của TPHCM có nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, tập hợp, phát huy tinh thần sáng tạo… tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Qua đó, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

Trong giai đoạn tiếp theo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Công văn số 327-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên nắm rõ tình hình, rút kinh nghiệm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân với tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng động viên những tập thể, cá nhân, mô hình, điển hình có sự đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện cuộc vận động tại cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân để cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết với các tổ chức thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: VGP/Lê Anh

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức thành viên và Liên minh Hợp tác xã TPHCM đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.

Nhân dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 22 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng bằng khen cho 46 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lê Anh

Top