Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

20/05/2023 8:20 AM

(Chinhphu.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ban hành công văn gửi các Sở: GTVT, Nội vụ, Công an Thành phố, Ban An toàn giao thông Thành phố, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện về việc xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu hoặc cấp phó được giao phụ trách nếu để xảy ra vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông.

Xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TPHCM giao UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ  Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Đồng thời, UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn phụ trách.

Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách sẽ được thực hiện đánh giá, phân loại hằng quý (tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm). Theo quy định phải bị hạ một mức xếp loại, tối đa mức xếp loại là "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Đối với trường hợp nghiêm trọng, khi thực hiện đánh giá, phân loại hằng quý (tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm) theo quy định thì mức xếp loại là "Không hoàn thành nhiệm vụ".

Đồng thời, thực hiện trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách.

Các địa phương sẽ báo cáo UBND Thành phố thông qua Sở GTVT, Sở Nội vụ, Ban An toàn giao thông Thành phố định kỳ hằng quý, năm và đột xuất về tình hình thực hiện quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn phụ trách.

UBND Thành phố cũng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông Thành phố và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện. Đồng thời, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông.

Các đơn vị sẽ xây dựng quy định mới hoặc trình UBND Thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 74 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn. Thời gian hoàn thành trong quý II/2023.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu trong việc đánh giá, phân loại hằng quý và tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định pháp luật về sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông, dẫn đến tai nạn giao thông.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại hằng quý, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND Thành phố trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được giao phụ trách.

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố hình thức khen thưởng, động viên khích lệ tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, giải pháp trong thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Vũ Phong

Top