17 Ngành kinh tế chủ lực của Thành Phố Hồ Chí Minh

00:00, 22/06/2011

17 Ngành kinh tế chủ lực của Thành Phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2001 - 2005
Cơ khí
Dệt may
Giày da
Nhựa - Cao su
Ðiện tử
Hóa chất
Chế biến thực phẩm
Thủy sản
Chế biến gỗ
Xây dựng
Phát triển thị trường bất động sản
Giao thông vận tải
Thương mại
Du lịch
Thị trường vốn và dịch vụ tài chính
Công nghệ phần mềm
Bưu chính viễn thông