Các chương trình nghiên cứu triển khai trọng điểm

00:00, 16/07/2011

Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII đã xác định 12 chương trình và công trình trọng điểm cần thực hiện giai đoạn 2001 - 2005 gồm:

 

  1. Chương trình công viên phần mềm Quang Trung và khu Công nghệ cao.
  2. Chương trình phát triển nguồn nhân lực.
  3. Chương trình củng cố và sắp xếp các DNNN.
  4. Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của người dân.
  5. Chương trình xử lý rác.
  6. Chương trình chống kẹt xe nội thị.
  7. Chương trình chống ngập nước trong mùa mưa.
  8. Chương trình giống cây giống con chất lượng cao.
  9. Chương trình di dời và tái định cư 10 ngàn hộ kênh rạch.
 10. Chương trình thực hiện mục tiêu 3 giảm: ma túy, mại dâm và tội phạm.
 11. Công trình đại lộ Đông tây và đường hầm Thủ thiêm.
 12. Chương trình khu tưởng niệm các vua Hùng và công viên lịch sử dân tộc.

 Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII đã xác định tiếp tục thực hiện các chương trình trọng điểm trên và bổ sung thêm 5 chương trình sau:

  1- Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

  2- Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  3- Chương trình nhà ở.

  4- Công trình xây dựng khu công nghệ cao.

  5- Công trình xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

 

   Bên cạnh đó, để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và vững bước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế thành phố cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện 16 chương trình mục tiêu phát triển các ngành kinh tế mà thành phố có tiềm năng và lợi thế phát triển. Đó là các ngành sau:

  1. Chế biến gỗ
  2. Chế biến thủy sản 
  3. Điện tử    
  4. Dệt - May
  5. Da - Giày
  6. Cơ khí
  7. Nhựa - Cao su
  8. Công nghiệp hóa chất
  9. Chế biến Lương thực -  Thực phẩm
 10. Công nghệ thông tin
 11. Kinh doanh Bất động sản
 12. Xây dựng
 13. Giao thông vận tải
 14. Thương mại
 15. Du lịch
16. Tài chính - Ngân hàng