Cải cách hành chính nhờ ứng dụng phần mềm giải quyết dịch vụ công

14/11/2022 8:56 AM

(Chinhphu.vn) - Ngoài bốn loại giấy tờ tư pháp có thể trích lục trực tuyến, người dân ở quận Bình Tân còn có thể thực hiện nhiều dịch vụ công trên môi trường mạng nhờ những phần mềm ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính của quận Bình Tân.

Quận Bình Tân, địa bàn có dân số đông bậc nhất TPHCM, trung bình mỗi ngày chỉ riêng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận phải nhận và trả gần 2.000 hồ sơ, tương đương với khối lượng hồ sơ hành chính của nhiều tỉnh. Khối lượng hồ sơ ở các phường còn gấp nhiều lần con số đó.

Trước áp lực như vậy, Bình Tân đã triển khai các phần mềm ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính trong ngày.  

Băng Tâm
Top