Cán bộ, công chức TPHCM thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

09/05/2023 9:12 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển TPHCM".

Cán bộ, công chức TPHCM thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mục đích của phong trào là nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 124 của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, có tư duy sáng tạo, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cách làm đột phá.

Đây là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố; gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND TP. Thủ Đức, các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, các tổng công ty, công ty thuộc Thành phố sẽ xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo động lực, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới, sáng tạo.

Đồng thời, căn cứ vào điều kiện tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, chủ động rà soát các vấn đề còn hạn chế để thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; để xác định, lựa chọn một vấn đề, sự việc, hoặc nội dung còn khó khăn, vướng mắc cụ thể để làm thí điểm,

Hình thức khen thưởng là: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM; Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố.

Ngoài các hình thức khen thưởng nêu trên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, có giải pháp, sáng tạo... được áp dụng có hiệu quả được cấp có thẩm quyền công nhận, đảm bảo các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được đề nghị các hình thức khen thưởng tương ứng, theo nguyên tắc "Thành tích tới đâu khen thưởng đến đó".

Vũ Phong

Top