Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

10/11/2022 3:01 PM

(Chinhphu.vn) - Từ nay đến cuối năm, TPHCM cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Từ nay đến cuối năm, TPHCM cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) TPHCM Võ Văn Hoan vừa chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch công tác CCHC của Thành phố năm 2022, làm cơ sở để xây dựng các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2023.

Về đánh giá chỉ số CCHC, UBND TPHCM giao Sở KH&ĐT tham mưu UBND Thành phố triển khai, đánh giá, báo cáo đối với tiêu chí đối thoại của lãnh đạo tỉnh với người dân, doanh nghiệp trong đánh giá chỉ số CCHC của Thành phố.

Các cơ quan, đơn vị lưu ý rà soát, đánh giá những mặt đạt được, những tiến bộ, điểm mới so với năm 2021 trong triển khai thực hiện các sáng kiến, giải pháp CCHC trên cơ sở đặc điểm, tình hình đặc thù của TPHCM.

Về CCHC, Văn phòng UBND TPHCM chịu trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND Thành phố ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc, trình UBND Thành phố trong tháng 11 này. Sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, trình Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính; thực hiện tái cấu trúc quy trình nội bộ.

Bên cạnh đó, các cơ quan nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND TPHCM. Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Ngoài ra, từ nay đến hết năm 2022, TPHCM tổ chức cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố các dịch vụ công trực tuyến theo danh mục đã được phê duyệt.

Anh Kiên

Top