Đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với Trường Quốc tế Mỹ

02/07/2024 1:46 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có Quyết định về đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học, Trung học sơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (AIS), thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1/7/2024.

Đình chỉ hoạt động 12 tháng đối với Trường Quốc tế Mỹ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, liên quan đến Trường AIS, Sở và Tổ công tác liên ngành đã tiến hành làm việc với nhà đầu tư, Hội đồng Trường vào ngày 28/5/2024 và đề nghị nhà đầu tư, Hội đồng Trường thực hiện báo cáo trước ngày 15/6/2024.

Nội dung báo cáo gửi về Sở Giáo dục Đào tạo gồm Báo cáo kèm minh chứng thể hiện đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục; Báo cáo tổng thể đối với việc chi trả các khoản nợ đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, lương cho giáo viên, nhân viên, dịch vụ giáo dục khác.

Tuy nhiên, sau ngày 15/6/2024, Sở chưa nhận được báo cáo từ đơn vị để nhận định Trường AIS đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và Nghị định 46 của Chính phủ, do không đảm bảo điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có Quyết định về đình chỉ hoạt động giáo dục của trường, thời hạn đình chỉ là 12 tháng kể từ ngày 1/7/2024.

Hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển trường

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, tính từ tháng 4/2024 đến thời điểm hiện tại, có 134 trường hợp phụ huynh của Trường AIS chuyển trường cho học sinh.

Sở đã làm việc với 18 trường phổ thông có vốn đầu tư, giảng dạy chương trình nước ngoài và Trường Quốc tế Việt-Úc (trường công lập trực thuộc Sở GD&ĐT) để thống kê năng lực tiếp nhận, các chính sách hỗ trợ học sinh có nhu cầu chuyển đến từ Trường AIS.

Tất cả các trường đều có năng lực tiếp nhận thêm học sinh và thông tin nhiều chính sách hỗ trợ về học phí, lệ phí đăng ký...

Riêng đối với các trường giảng dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB), năng lực tiếp nhận học sinh trong năm học 2024 - 2025 ghi nhận tại thời điểm khảo sát có 1.251 chỗ học, nhiều hơn số lượng học sinh đang học tại Trường AIS.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hướng dẫn chuyển trường đối với học sinh Trường AIS tại địa chỉ https://chuyentruong.hcm.edu.vn.

Theo đó, học sinh thuộc các khối 1 - 8 năm học 2023 - 2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông công lập và ngoài công lập giảng dạy chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các trường thực hiện chương trình tích hợp theo Quyết định 5695/QĐ-UBND và Quyết định phê duyệt chương trình tích hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường có vốn đầu tư nước ngoài dạy chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Học sinh các khối 9, 10, 11 năm học 2023 - 2024, có thể đăng ký chuyển đến các trường phổ thông ngoài công lập giảng dạy chương trình tích hợp theo quyết định phê duyệt của Bộ GD&ĐT; các trường có vốn đầu tư nước ngoài giảng dạy chương trình nước ngoài; chương trình Tú tài quốc tế (IB).

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Công ty AIS và Trường AIS thực hiện các giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học tập của học sinh gián đoạn; có giải pháp để ổn định tâm lý đối với học sinh và phụ huynh học sinh.

Đối với giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách (lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) theo thỏa thuận với người lao động trong hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định về việc sử dụng người lao động nước ngoài theo đúng pháp luật.

Vũ Phong

Top