Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam

09/05/2022 8:07 AM

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 7/5, tại TPHCM, Đại học Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam (1945-1975)” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ 45 cơ quan nghiên cứu, cơ sở đào tạo trên cả nước.

Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng miền Nam  - Ảnh 1.

Với gần 60 bài tham luận tập trung vào 3 chủ đề, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã làm bật lên vai trò cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho cách mạng miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ - Ảnh: VGP/Khởi Minh

Với gần 60 bài tham luận được các chuyên gia, nhà nghiên cứu gửi về, ban tổ chức đã chọn một số tác giả tiêu biểu trình bày tại hội thảo lần này và dành nhiều thời gian cho các phiên thảo luận, đóng góp ý kiến của đại biểu từ các nơi. Nội dung các tham luận tập trung vào 3 chủ đề chính nhằm làm bật lên vai trò cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn cho cách mạng miền Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ở chủ đề 1 - Đồng chí Lê Duẩn với cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ (1945-1954) - gồm các tham luận góp phần luận giải về những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành, phát triển lý tưởng và con đường cách mạng của đồng chí Lê Duẩn. Những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, công lao của đồng chí Lê Duẩn trong giai đoạn này cũng được khắc họa rõ nét. Trong đó có nhiều tham luận đề cập đến vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn với các địa phương. Sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Lê Duẩn nói riêng và Trung ương Đảng nói chung được xem là yếu tố then chốt cho những bước ngoặt quan trọng của quân dân ta trong cuộc chiến không khoan nhượng với thực dân Pháp.

Chủ đề 2 - Đồng chí Lê Duẩn với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) - gồm các tham luận tập trung làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến tình hình miền Nam Việt Nam sau khi Hiệp định Genève được ký vào tháng 7/1954 và quá trình hình thành đường lối đấu tranh vũ trang ở Nam bộ thông qua việc chuyển hướng chỉ đạo kịp thời của đồng chí Lê Duẩn lúc bấy giờ. Những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn trên mặt trận ngoại giao cũng giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến của Việt Nam đi đến thắng lợi, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris và tháng 1/1973 và chấp nhận rút quân về nước.

Trong chủ đề cuối cùng mang tên "Đồng chí Lê Duẩn với văn hóa, giáo dục kháng chiến" tập hợp nhiều tham luận thể hiện rõ vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn với công cuộc xây dựng nền văn hóa kháng chiến của nhân dân miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Lê Duẩn ngày ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục được nghiên cứu và vận dụng vào thực tế trong nhiều lĩnh vực cụ thể./.

Khởi Minh

Top