Gần 4 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào TPHCM trong năm 2022

04/01/2023 4:44 PM

(Chinhphu.vn) - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2022 của TPHCM đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41 so với cùng kỳ năm 2021.

Gần 4 tỷ USD đầu tư nước ngoài vào TPHCM trong năm 2022  - Ảnh 1.

Tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Khu CNC TPHCM đến nay đạt khoảng 10 tỷ USD (tiêu biểu như Intel, Samsung, Nidec, Nipro).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, tính từ ngày 1/1 đến ngày 20/12,  số dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư trên địa bàn là 893 dự án, tổng vốn đăng ký hơn  601 triệu USD.

Ngoài ra, có 192 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (gồm các dự án tăng và giảm vốn) với số vốn tăng thêm đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Đầu tư nước ngoài dười hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có 2.411 trường hợp với vốn góp đăng ký tương đương 1,74 tỷ. Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Kết quả năm 2022, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài, tính chung cấp mới và vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41% tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2021.

Trong số các dự án cấp mới, có 820 dự án cấp mới dưới hình thức đầu tư 100% vốn nước ngoài; liên doanh 71 dự án và 2 dự án dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Singapore là nước có số dự án đầu tư vào TPHCM nhiều nhất với 167 dự án (18,7%), giá trị vốn đầu tư hơn 235 triệu USD (39%); Nhật Bản đứng thứ 2 với 86 dự án (9,63%), vốn đầu tư hơn 97,2 triệu USD (16,18 %); Hàn Quốc đứng thứ ba với 122 dự án (13,66%), vốn đầu tư hơn 60,3 triệu USD (16%).

Đáng chú ý, chỉ với 2 dự án nhưng Luxembourg lại đứng thứ 4 với số vốn đầu tư hơn 34,2 triệu USD. Trong khi đó, Hoa Kỳ đứng thứ 5 nhưng có đến 63 dự án với số vốn gần 29 triệu USD.

Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, năm 2022, TPHCM có 101 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 140,23 triệu USD.

Như vậy, đến thời điểm này, số dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn TPHCM là 11.273 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 55,84 tỷ USD,  dẫn đầu cả nước về số dự án còn hiệu lực.

Và nếu bao gồm các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với số vốn tương đương 23,73 tỷ USD, lũy kế từ ngày 1/1/1988 đến ngày 20/12/2022, giá trị vốn đầu tư nước ngoài, tính chung cấp mới và vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, tổng đầu tư nước ngoài vào TPHCM đạt hơn 79,57 tỷ USD.

Ngọc Tấn

Top