Hiến đất, mở hẻm: Thành công bởi người dân thấy rõ lợi ích

03/12/2022 9:35 AM

(Chinhphu.vn) - Sau 22 năm TPHCM đẩy mạnh vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, phong trào này đã phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị của Thành phố.

Băng Tâm
Top