Hợp tác để thúc đẩy truyền thông chính sách tài nguyên và môi trường

18/03/2024 5:14 PM

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cùng Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường thúc đẩy truyền thông chính sách tài nguyên và môi trường.

Hợp tác để thúc đẩy truyền thông chính sách tài nguyên và môi trường- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN và MT và ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác - Ảnh: VGP/MT

Thỏa thuận hợp tác là cam kết lâu dài giữa Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các chương trình, hoạt động, sự kiện hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Đồng thời thúc đẩy sự tham gia, hợp tác và thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực đất đai đảm bảo an ninh, xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch CLB Bất động sản Việt Nam (VREC) chia sẻ, hợp tác này nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược, lâu dài giữa Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam trong việc tổ chức, triển khai các chương trình, hoạt động, sự kiện hỗ trợ công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Ông Nguyễn Quốc Bảo cũng mong muốn rằng: "Thông qua hoạt động hợp tác này, Tăng cường sự tham gia, hợp tác và thể hiện trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, xã hội về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn lực đất đai đảm bảo an ninh, xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông về tài nguyên và môi trường đồng thời thông qua đó đóng góp hữu ích cho sự phát triển thành công, bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành".

Trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường và Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động cung cấp thông tin về nội dung trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp triển khai hiệu quả Luật Đất đai 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tập trung vào các cơ chế, chính sách của thị trường bất động sản, các chính sách về định giá đất, thu hồi đất, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tác động của chính sách đất đai đối với thị trường bất động sản, chính sách tài chính đất đai, quản lý nguồn vốn, nguồn tín dụng trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Minh Thi


Top