Khách quan, trung thực trong công tác cán bộ nhiệm kỳ tới

05/06/2024 7:09 PM

(Chinhphu.vn) - Chiều 5/6, Thành ủy TPHCM tổ chức họp Tiểu Ban, Tổ giúp việc Tiểu Ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Trưởng Tiểu Ban Nhân sự, chủ trì cuộc họp.

Khách quan, trung thực trong công tác cán bộ nhiệm kỳ tới- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: SGGP

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đội ngũ chủ chốt cho nhiệm kỳ 2025-2030 và tầm nhìn 2045 phải đáp ứng tiêu chí cơ bản để đủ khả năng, năng lực đưa thành phố phát triển trong điều kiện mới.

Vì vậy, việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới có ý nghĩa rất quan trọng, là yếu tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII của TPHCM không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu Ban Nhân sự, mà nhiệm vụ này là của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp, trước hết là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Vì vậy, các cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hết sức quan tâm, dày công phối hợp chuẩn bị, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Cụ thể, phải tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, gắn với thực hiện kế hoạch kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp; chủ động phát hiện, đề xuất các nhân tố mới; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điều động phân công cho phù hợp. Đồng thời, quan tâm thực hiện công tác phân công, bố trí công tác đối với các đồng chí cán bộ trẻ, bởi đây là công việc vừa có tính trách nhiệm trước - sau, vừa có tính kế thừa sát sao.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ của Tiểu Ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý các thành viên dành thời gian ưu tiên cho công tác này; toàn tâm toàn ý, khách quan khi nhận xét cán bộ. Đồng thời, đặc biệt lưu ý từng thành viên phải chấp hành nghiêm sự phân công, nắm vững và tuân thủ về nguyên tắc, điều lệ, quy chế của Đảng; bám sát hướng dẫn quy định của Trung ương, mọi hoạt động phải vì lợi ích chung, khách quan, trung thực, vô tư, trong sáng đối với công tác cán bộ.

Ngoài các tiêu chuẩn chung của Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM gợi mở thêm 7 tiêu chí để TPHCM đánh giá cán bộ.

Một là, phải có lập trường chính trị vững vàng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc; đạo đức phải trong sáng, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong công việc và cuộc sống; trung thực, chân thành, trách nhiệm, có tinh thần phục vụ nhân dân, luôn đặt việc phục vụ nhân dân lên cao nhất.

Thứ hai, phải có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu; kiến thức sâu, rộng, được đào tạo cơ bản về lĩnh vực lãnh đạo, quản lý. TPHCM không nặng về bằng cấp mà đòi hỏi trình độ thực của một cán bộ, đặc biệt có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Thứ ba, có khả năng xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của thành phố; biết cách huy động, phát huy và quản lý, điều hành có hiệu quả các nguồn lực của thành phố. Có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp và xử lý những tình huống phát sinh một cách linh hoạt, kịp thời.

Thứ tư, cán bộ bố trí cho nhiệm kỳ tới phải là người đã qua thử thách ở các vị trí lãnh đạo cần thiết, có kinh nghiệm thực tiễn; có hiểu biết sâu về tình hình kinh tế - xã hội - văn hóa của thành phố.

Thứ năm, mỗi cá nhân phải luôn có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn tìm tòi, áp dụng kỹ thuật, đổi mới sáng tạo vào phát triển thành phố.

Thứ sáu, cán bộ phải có khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Biết lắng nghe, tôn trọng và phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng đội ngũ đoàn kết, tạo môi trường làm việc dồi dào năng lượng tích cực.

Thứ bảy, phải có tầm nhìn chiến lược, có khả năng dự báo và hoạch định kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của thành phố; am hiểu tình hình và xu thế phát triển của thế giới, khu vực.

Anh Thơ

Top