Kinh tế 4 tháng tạo đà để tăng trưởng năm 2022 đạt 6-6,5%

05/05/2022 9:03 AM

(Chinhphu.vn) - Trong 4 tháng đầu năm 2022, tình hình phục hồi và phát triển kinh tế TPHCM có bước khởi sắc với nhiều điểm sáng.

Sản xuất, kinh doanh đang phục hồi nhanh hơn dự báo. Nhiều lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành đã đem lại kết quả tích cực. 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I tăng 1,88% so với cùng kỳ. 

Từ mức giảm sâu ở quý III và quý IV/2021 lần lượt là âm 24,97% và âm 11,64%, đến nay, kinh tế Thành phố đã đạt mức tăng trưởng dương. 

Nhiều cơ hội đang mở ra đối với TPHCM để phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6-6,5% trong năm 2022.

Top