Mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị của TPHCM

04/02/2022 11:09 AM

(Chinhphu.vn) - Tổng sản phẩm (GRDP) lĩnh vực nông nghiệp của TPHCM năm 2021 đạt 8.086 tỷ đồng, giảm 13,68% so với năm trước. Năm 2022, ngành nông nghiệp của đô thị lớn nhất nước đặt mục tiêu tăng trưởng 5,8 - 6% trong bối cảnh đất sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm.

Mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị của TPHCM - Ảnh 1.

 Linh San

Top