Nhà nông tỷ phú ở vùng ven TPHCM

30/11/2022 8:53 AM

(Chinhphu.vn) - Từ thực tế sinh động của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những năm qua tại TPHCM đã dần hình thành một đội ngũ nông dân năng động, sáng tạo, thích ứng hiệu quả với sự phát triển của hoạt động nông nghiệp đô thị.

Trong 5 năm qua, hơn 73.000 hộ nông dân trên địa bàn Thành phố được tuyên dương sản xuất kinh doanh giỏi, có mức thu nhập từ 300 triệu đồng/người/năm. Hiện nay số nông hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng đã tăng 63% so với giai đoạn trước.

Không dừng lại ở những nông hộ sản xuất đơn lẻ, TPHCM chủ trương liên kết nông dân hình thành các hợp tác xã, tạo thuận lợi trong triển khai các chương trình hỗ trợ để nâng cao hiệu quả nuôi trồng, mang lại thu nhập cao hơn cho người nông dân.

Băng Tâm

Top