Quán triệt và triển khai các nghị quyết về phòng thủ dân sự và công nghiệp quốc phòng

09/03/2023 2:47 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 9/3, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Quán triệt và triển khai các nghị quyết về phòng thủ dân sự và công nghiệp quốc phòng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng trình bày các nội dung của Nghị quyết 22 và Nghị quyết 08 - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Tại Hội nghị, báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 22, Thiếu tướng Lê Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Đối tượng của phòng thủ dân sự là thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản, ổn định đời sống nhân dân. Phòng thủ dân sự được thống nhất tổ chức từ Trung ương đến địa phương và phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, chuẩn bị tốt, kỹ trước khi xảy ra sự cố. Đặc biệt, phòng thủ dân sự phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc.

Nghị quyết số 22 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quán triệt và triển khai các nghị quyết về phòng thủ dân sự và công nghiệp quốc phòng - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM quán triệt Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 22 - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Nghị quyết cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và tham gia của toàn dân trong phòng thủ dân sự. Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các lực lượng và nhân dân trong thực hiện phòng thủ dân sự; tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng thủ dân sự; xây dựng chiến lược phòng thủ dân sự đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và kết hợp chặt chẽ với các chiến lược chuyên ngành liên quan.

Về nội dung cốt lõi của Nghị quyết 08, Thiếu tướng Lê Văn Hải nêu rõ, công nghiệp quốc phòng là bộ phận quan trọng của thực lực và tiềm lực quốc phòng, an ninh và là một bộ phận của công nghiệp quốc gia. Công nghiệp quốc phòng có nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa lớn, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, vật tư kỹ thuật quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cũng tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đã quán triệt Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết số 22.

Quán triệt và triển khai các nghị quyết về phòng thủ dân sự và công nghiệp quốc phòng - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Theo đó, Thành ủy Thành phố đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 22. Thành ủy Thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp xem đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong Đảng bộ Thành phố, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 22 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đề cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, ứng phó kịp thời và khắc phục hiệu quả những hậu quả do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh gây ra.

Đối với Đảng ủy Quân sự Thành phố, sẽ tham mưu thành lập Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố theo đúng quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch phòng thủ dân sự trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. Ngoài ra, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất mua sắm trang bị, tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập về phòng thủ dân sự sát thực tiễn đơn vị, địa phương.

Vũ Phong

Top