Quốc hội thông qua Nghị quyết mới, tạo đột phá cho TPHCM

26/06/2023 9:28 AM

(Chinhphu.vn) - Chiều 24/6, với 481/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 97,37%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù cho phát triển TPHCM, thay thế Nghị quyết 54 năm 2017.

Với 7 nhóm cơ chế, chính sách lớn về đặc thù phát triển, Nghị quyết lần này được đánh giá tạo khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn để giúp cho các sáng kiến, những suy nghĩ, dám nghĩ, dám làm của TPHCM có cơ sở thực hiện.

Top